ReproGenesis - klinika reprodukčnej medicínyÚSPEŠNOSŤ

SPOKOJNÝ KLIENTI SÚ JEDNÝM Z TOP ARGUMENTOV PRE VÝBER NAŠEJ KLINIKY. Profesionálny tím v kombinácii s moderným technickým vybavením kliniky je zárukou vysokej úspešnosti v počte dosiahnutých tehotenstiev.

LEGISLATÍVA

ÚSPEŠNÁ LIEČBA NEPLODNOSTI SA MUSÍ OPIERAŤ AJ O ZNALOSŤ PRÁVNYCH PREDPISOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, musia byť dodržiavané zákonom stanovené podmienky pre zaistenie akosti a bezpečnosti ľudských tkanív a buniek.

AREÁL

BUDOVA KLINIKY REPROGENESIS JE SITUOVANÁ V LUKRATÍVNEJ ŠTVRTI BRNO – PISÁRKY, v bezprostrednej blízkosti brnenského výstaviska. Je ľahko dostupná všetkými dopravnými prostriedkami. Možnosť parkovania priamo v areály – dostatok parkovacích miest pre našich klientov.

ČASOVÁ DOSTUPNOSŤ

MINIMÁLNÁ ČAKACIA LEHOTA VĎAKA UNIKÁTNEJ DATABÁZE DARKÝŇ A DARCOV. Disponujeme nejdokonalejšou databázou darkýň a darcov v celej Českej republike. Vďaka tomu môžme vybrať liečenému páru naozaj najvhodnejšiu darkyňu a darcu. Liečba v ReproGenesis je zahájená bez dlhej čakacej lehoty.

DÔVERA

LIEČBA NEPLODNOSTI JE OTÁZKOU DÔVERY, KVALITY A SPOKOJNOSTI. Našou prednosťou je empatia, ústretovosť a pochopenie vašich starostí. Vieme, že vaša radosť začína úspechom v rukách našich embryológov. Neustále pracujeme na tom, aby liečba u nás bola čo najpríjemnejšia.

CENOVÁ POLITIKA

Až o tretinu nižšej ceny metód asistovanej reprodukcie než v iných krajinách pri ponuke špičkovej kvality.