Vedúci kliniky, Vedúci lekár

Vzdelanie

 
1995-2001 Lekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne
2007 Špecializovaná spôsobilosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo
2014 Certifikát o osobitnej odbornej spôsobilosti v odbore reprodukčný medicína
Odborná Prax
2001-2008 Lekár gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Vyškov (špecializácia na endoskopickú operatívu – laparoskopia, hysteroskopia)
2004-2008 Lekár ambulancie pre liečbu porúch plodnosti – Klinika reprodukčnej medicíny Zlín
2008–2015 Reprofit International s.r.o.,  IVF špecialista
2015 ReproGenesis, klinika reprodukčnej medicíny Brno, Vedúci lekár
Členstvo v odborných spoločnostiach
Člen endoskopickej sekcie Českej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
Člen sekcie asistovanej reprodukcie Českej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
Člen European Society of Human Reproduction and Embryology