Vedúci koordinátorka a Vedúci zdravotníckej prevádzky