Vedúci Embryológ

Vzdelanie

 
1995-2000 prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, odbor genetika, Bratislava
2000-2004 Vedecká činnosť na Ústave experimentálnej medicíny Akadémie vied Českej Republiky, Praha, Oddelení bunovej biológie
Odborná prax
2004-2006 GYN-FIV s.r.o., klinika asistovanej reprodukcie, Bratislava, SROV. Zaradenie: Embryológ
2006-2011 UNICA s.r.o., klinika pre liečbu neplodnosti a ženských chorôb Brno. Zaradenie: Embryológ
od 2011 ReproGenesis a.s., klinika reprodukčnej medicíny Brno. Zaradenie: Vedúci Embryológ
Zahraničné stáže
2005 Francúzko: Renne a LaRochel, stáž v embryologickom laboratóriu
Členstvo v odborných spoločnostiach
European Society of Human Reproduction and Embryology
Asociace reprodukčnej embryológie