IVF Lékarka

Vzdelanie

 
1994 – 2000 Lekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne
2008 Špecializovaná spôsobilosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo
Odborná prax
2000-2006 Gynekologicko – pôrodnícka klinika LF MU v Brne
2006-2007 Sanatorium Repromeda
2007–2015 Reprofit International s.r.o., IVF špecialista
V súčasnosti ReproGenesis, klinika reprodukčnej medicíny, IVF špecialista
Členstvo v odborných spoločnostiach
Členka Českej gynekologickej a pôrodníckej spoločnosti, sekcie asistovanej reprodukcie
Členka Českej lekárskej spoločnosti, sekcia ultrazvukové diagnostiky a sekcie gynekológie detí a dospievajúcich
Členka sekcie gynekológie detí a dospievajúcich Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelisty Purkyně
Členka European Society of Human Reproduction and Embryology