IVF Lékar

Vzdelanie

 
1988-1994 Lekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne
1997 Atestácia z gynekológie a pôrodníctva I.stupňa
2013 Špecializovaná spôsobilosť v odbore Gynekológia a pôrodníctvo podľa Zákona č.95/2004 Sb.
Odborná Prax
1994-2002 I.Gynekologicko – pôrodnícka klinika Fakultnej nemocnice Brno
2002-2012 Súkromná gynekologická ambulancia Brno
2012-2014 Sanatorium REPROMEDA, Brno
od 2014 ReproGenesis, klinika reprodukčnej medicíny Brno
Členstvo v odborných spoločnostiach
Česká gynekologická a pôrodnícka spoločnosť
– Sekcia asistovanej reprodukcie