FIREMNÁ POLITIKA KLINIKY REPROGENESIS


KLINIKA REPROGENESIS PATRÍ MEDZI POPREDNÉ EURÓPSKE CENTRÁ ASISTOVANEJ REPRODUKCIE, ŠPECIALIZUJÚCE SA NA DETAILNÚ DIAGNOSTIKU A ĎALŠIE DOSTUPNÉ MODERNÉ METÓDY LIEČBY NEPLODNOSTI. 

KLINIKA BOLA ZALOŽENÁ V ROKU 2011 A VYBUDOVALA SI RENOMÉ JEDNÉHO Z NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ZARIADENÍ NIELEN  V ČESKU, ALE AJ V CELEJ EURÓPE.


Dlhodobo výborné výsledky radia ReproGenesis medzi popredné európske centrá reprodukčnej medicíny, ktoré poskytujú služby na odbornej úrovni úspešných svetových IVF centier. Vďaka využitiu najmodernejšieho technického vybavenia, poznatkov a postupov súčasnej lekárskej vedy, tímu špičkových špecializovaných odborníkov venujúcich sa umelému oplodneniu niekoľko rokov a individuálnemu prístupu, ktorý kladie dôraz na dôveru, empatiu a porozumenie, dosahuje ReproGenesis konštantne nadštandardnú úspešnosť v liečbe neplodnosti.  

CENTIER ASISTOVANEJ REPRODUKCIE, V NÁVÄZNOSTI NA VZRASTAJÚCI TREND PROBLEMATIKY PLODNOSTI, CELOSVETOVO PRIBÚDA. V ČOM SA PRÁVE MY ODLIŠUJEME?

Liečba neplodnosti je pre nás predovšetkým otázkou dôvery, poskytovanej kvality a spokojnosti. Pacient sa stáva naším partnerom, nie členom anonymného davu. Sústredíme sa na vytváranie pozitívneho vzťahu medzi liečeným párom a lekárom, kladieme dôraz na empatiu a porozumenie a robíme vždy maximum pre to, aby bol prirodzený stres súvisiaci s liečbou minimalizovaný.  

„ZA VŠETKÝM, ČO ROBÍME, VIDÍME PREDOVŠETKÝMM OSOBNÝ ŽIVOTNÝ PRÍBEH ČLOVEKA.“

Filozofia kliniky ReproGenesis sa zakladá predovšetkým na rešpektovaní individuality každého liečeného páru, citlivom osobnom prístupe, profesionalite a vysokom štandarde poskytovaných služieb.

Naším najväčším humánne etickým poslaním je pomoc párom, ktorých sa problematika plodnosti týka, k počatiu zdravého dieťaťa. K liečenému páru pristupujeme vždy s vedomím psychickej náročnosti, ktorá je na nich v rámci liečby neplodnosti kladená. Zaujíma nás história, ktorú si k nám so sebou na kliniku pacienti prinášajú a maximálne vnímame citlivosť situácie, v ktorej sa nachádzajú.

Každý pár podstupujúci liečbu na klinike ReproGenesis má k dispozícii svoju koordinátorku, ktorá ju sprevádza na ceste za vytúženým dieťatkom. Naše koordinátorky sú nevyhnutným dôverným spojítkom liečebného procesu. Poskytujú párom podporu nielen v oblasti sprostredkovania všetkých s liečbou súvisiacich informácií, ale taktiež ľudskú opora, ktorá zďaleka nekončí absolvovaním liečebného cyklu. Zostávajú s klientkami v kontakte aj naďalej.

Z odborného hľadiska je pre nás zásadné kontinuálne sledovať najmodernejšie postupy v oblasti asistovanej reprodukcie a neustále sa vzdelávať v oblasti reprodukčnej medicíny. Rovnakou mierou vnímame dôležitosť zabezpečenia najmodernejšieho technického vybavenia. Klinika ReproGenesis má vlastné špičkové laboratóriá, modernú kryobanku, operačnú sálu a lôžkovú časť, recepciu i relaxačnú zónu s vybavenou samoobslužnou kuchynkou.

Samotné prostredie kliniky je ďalším významným bonusom. Naše centrum je situované v bezprostrednej blízkosti brnenského výstaviska, v areáli s veľkou záhradou, v malebnej historickej vile, pre ktorú je typická pokojná a ukľudňujúca atmosféra. Klinika je ľahko dostupná všetkými dopravnými prostriedkami, možnosť parkovania je priamo v areáli.

Prepájanie klasickej medicíny a podpornej tradičnej medicíny vnímame ako veľmi prínosnú kombináciu, ktorá vedie hlavne k uvoľneniu stresu, ktorý s liečbou neplodnosti priamo súvisí. V rámci liečebných programov preto ponúkame profesionálnu akupunktúru, a to priamo vo vlastných, k tomuto účelu novo vybudovaných, priestoroch. Pozitívny dopad akupunktúry pri liečbe neplodnosti preukázalo už mnoho odborných štúdií.


VÍZIE KLINIKY REPROGENESIS

Celé naše úsilie je zamerané na efektívnu medicínu, jej pozitívny výsledok a spokojného klienta. Robíme všetko preto, aby sme aj naďalej patrili medzi úzku špičku európskych centier asistovanej reprodukcie. Intenzívne pracujeme na zavádzaní najnovších technológií a metodík liečby. Investujeme do najmodernejších prístrojov a vybavenia. 

Podporujeme sebavzdelávanie a kontinuálne zabezpečenie zvyšovania odbornosti zamestnancov kliniky, ktoré korešponduje s najnovším výskumom v oblasti liečby neplodnosti. Náš zohratý tím, to je vysoko odborný tím lekárov, embryológov, andrológov, anestéziológov, koordinátoriek, zdravotných sestier a ekonomicko-administratívnych pracovníkov.

Vytvárame profesné partnerstvá s uznávanými odborníkmi danej problematiky zo zahraničia. Spolupracujeme s lekármi z celého sveta, čím uľahčujeme prípravu na podstúpenie liečby pacientov zo zahraničia.

Spokojnosť a kladné referencie našich pacientov sú pre nás určujúce. Každý článok personálnej štruktúry kliniky je nepostrádateľnou súčasťou celku, ktorý sa priamo podieľa na výsledkoch liečby. Sme motivovaný želaním, aby ste sa v ReproGenesis cítili dobre, navzdory tomu, akou náročnou etapou života práve prechádzate.

Nekompromisne dodržujeme zákonom stanovené podmienky pre zabezpečenie bezpečnosti ľudských tkanív a buniek a striktne dodržujeme pravidlá a predpisy štátnych i európskych inštitúcií a všetky tieto nevyhnutné podmienky splňujeme. Sme držiteľmi certifikátu kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2016. Za naše úspechy v oblasti liečby neplodnosti sme opakovane oceňovaní medzinárodnými inštitúciami danej oblasti, ktorá vyhodnocuje kvalitu poskytovanej starostlivosti a výsledky liečby.