PREDĹŽENÁ KULTIVÁCIA EMBRYÍ JE V DNEŠNEJ DOBE MODERNEJ MEDICÍNY ABSOLÚTNYM ŠTANDARDOM V LIEČBE NEPLODNOSTI.

PREDĹŽENÁ KULTIVÁCIA EMBRYÍ V LABORATÓRNYCH PODMIENKACH OBVYKLE BÝVA 5 DNÍ ODO DŇA PUNKCIE VAJEČNÍKOV.


Pri väčšom počte embryí je pre výber morfologicky najlepšie sa vyvíjajúce embryo štandardná päťdenná kultivácia, ktorá umožňuje kontrolu a následnú selekciu najvhodnejších embryí na transfer (= prenos do maternice).

Predĺžená kultivácia embryí je najzákladnejšou možnosťou oddeliť embryo zdravé od nedokonalého. Úplne chybná embryá sa počas prvých piatich dní v laboratóriu prestanú vyvíjať. Embryá, ktorá sa do 5. dňa stále vyvíjajú, možno považovať za dobré. Prenesieme jedno, maximálne dve embryá do maternice a ostatné kvalitné možno zamraziť.

Pre analýzu vývoja embryí používame EmbryoScope. Táto neinvazívna metóda umožňuje nepretržité snímanie a analýzu embryonálneho vývoja bez nutnosti opakovaného hodnotenia embryí mimo kultivačné prostredie. Kontinuálne snímanie mimotelového vývoja embryí predstavuje najmodernejšiu metódu kultivácie in vitro. Objektívna analýza nasnímaného vývoja zaisťuje maximálne efektívne selekciu vhodných embryí k transferu a vylučuje embryá s abnormálnym vývojom.

Pokiaľ je počet embryí nízky (2 – 3 embryá) a tie už vykazujú rozdielny vývoj na začiatku kultivácie , je možné preniesť embryá do maternice druhý alebo tretí deň kultivácie.