MONITORING EMBRYÍ JE KONTINUÁLNE SNÍMANIE MIMOTELOVÉHO VÝVOJA EMBRYÍ A PREDSTAVUJE NAJMODERNEJŠIU METÓDU KULTIVÁCIE IN VITRO.

OBJEKTÍVNA ANALÝZA NASNÍMANÉHO VÝVOJA ZAISŤUJE MAXIMÁLNE EFEKTÍVNU SELEKCIU VHODNÝCH EMBRYÍ K TRANSFERU A VYLUČUJE EMBRYÁ S ABNORMÁLNYM VÝVOJOM.

TÁTO METÓDA UMOŽŇUJE SLEDOVAŤ VÝVOJ EMBRYÍ BEZ NUTNOSTI KONTROLOVAŤ VÝVOJ EMBRYÍ POD MIKROSKOPOM MIMO KULTIVAČNÉHO BOXU.


Snímanie a analýza dynamiky embryonálneho vývoja predstavuje modernú metódu v kultivácii a posudzovanie ľudských embryí. Ide o počítačom - EMBRYOSKOPOM - riadené kontinuálne monitorovanie vývoja embryí. Celý monitoring prebieha v uzavretom inkubátore. Hlavným prínosom tejto metódy je, že s embryami nie je manipolováno na účely pozorovania a sú tak menej vystavená nepriaznivým podmienkam počas embryonálneho vývoja.

Na základe vyhotovených záznamov možno posúdiť vedľa dynamiky vývoja tiež detailné morfológiu embrya. Získavame možnosť nielen vybrať najvhodnejší embryo na transfer, ale v niektorých prípadoch nám nazbieraný filmový materiál napomáha k rozhodnutiu, kedy už eventuálne použiť v ďalšom cykle darovanej gaméty (pohlavné bunky).

Hodnotenie embryí je objektívny a preto prenos jedného embrya pre vylúčenie mnohopočetného tehotenstva neznamená zníženie šance na úspech. Odhalenie porúch delenia buniek embrya umožňuje elimináciu embryí s výskytom chromozómových abnormalít a zníženie výskytu skorých potratov.

Selekcia najvhodnejšieho embrya na transfer je oveľa viac efektívnejšia, je možné sledovať priebeh delenia buniek embrya a vylúčiť embryá s abnormálnym vývojom, a tým zvýšiť šancu na úspešné tehotenstvo. Táto metóda zavedená v asistovanej reprodukcii prináša dokonalejší výber embryí vhodných k prenosu do maternice a zvyšuje percentuálne tehotenstvá po liečbe.

Ako veľmi vhodné riešenie je štandardne doporučovaný párom s darovanými vajíčkami (oocytmi), párom s nízkym počtom získaných vajíčok po punkcii, veľmi zlou kvalitou zárodočných buniek (vajíčok a spermií).

Embryológ sleduje neustály vývoj embryí na monitore a môže hneď rozpoznať abnormálne sa vyvíjajúce embryo v jednotlivých fázach kultivácie.