TIETO METÓDY SÚ LIEČENÉMU PÁRU DOPORUČENÉ V PRÍPADE, ŽE EJAKULÁT MUŽA NEOBSAHUJE ŽIADNE SPERMIE, POPR. SPERMIE, KTORÉ SÚ ZASTÚPENÉ VO VEĽMI MALOM POČTE A VYKAZUJÚ ABNORMÁLNU MORFOLOGICKÚ STAVBU, POPR. AK SA VYSKYTUJÚ V EJAKULÁTE LEN VÝVOJOVÉ FORMY SPERMIÍ.


MESA (MICROSURGICAL EPIDIDYMAL SPERM ASPIRATION)

Pomocou ihly sa u muža v celkovej anestézii odsaje tekutina z nadsemenníkov, ktorá môže obsahovať zrelé spermie. Po mikroskopickej kontrole sa v laboratóriu zistí prítomnosť spermií. Pokiaľ sa vo vzorke nenachádza žiadna spermia, pristupuje sa k metóde TESE.

TESE (TESTICULAR SPERM EXTRACTION)

Získanie spermií priamo z tkaniva semenníkov muža. Odobrané tkanivo sa spracuje v laboratóriu a skontroluje na prítomnosť spermií pod mikroskopom.

Takto získané spermie sa spracujú špeciálnymi metódami v andrologickom laboratóriu a pripravia sa na metódu ICSI (vpich vybranej spermie do vajíčka ženy, partnerky). Ak je počet spermií dostatočný, je možné zostávajúce spermie zamraziť pre prípadné ďalšie použitie. 

ZAMRAZENIE TAKTO ZÍSKANÝCH SPERMIÍ PRINÁŠA PROFIT PRE PARTNERA, KTORÝ UŽ NEMUSÍ OPAKOVANE PODSTUPOVAŤ TENTO CHIRURGICKÝ ZÁKROK.