PICSI JE VYLEPŠENOU MODIFIKÁCIOU MIKROMANIPULAČNÉHO OPLODNENÍ POMOCOU INTRACYTOPLAZMATICKEJ INJEKCIE – ICSI - SPOJENOU S VÝBEROM OPTIMÁLNEJ SPERMIE.

METÓDA PICSI JE MIKROMANIPULAČNÁ METÓDA NA ZÁKLADE EFEKTÍVNEJŠIEHO VÝBERU OPLODNENIA SCHOPNEJ SPERMIE NA ICSI.

SELEKCIA TÝCHTO SPERMIÍ JE MOŽNÁ VĎAKA PROTEÍNU, KTORÝ SA PRIRODZENE VYSKYTUJE VO VRSTVE BUNIEK OBKLOPUJÚCICH VAJÍČKO.

V laboratórnych podmienkach asistovanej reprodukcie je spermiám pripraveným na oplodnenie metódou icsi „ponúknutý“ protein.


Jedine oplodnenia schopná spermia sa naviaže vďaka receptorom na túto látku, ktorú obsahuje gél prítomný na Petriho miske, kde samotný výber spermií prebieha. Spermie, ktoré nemajú schopnosť oplodnenia, tieto špecifické receptory nemajú, nenaviažu sa na protein, tým pádom nebudú použité na ICSI. Pri spermiách so schopnosťou väzby na protein bol preukázaný nižší výskyt chromozomálnych anomálií a lepšia integrita DNA.

Výhodou tejto metódy je fakt, že spermia môže vykazovať normálnu stavbu aj pohyb, ale nemusí byť schopná oplodniť vajíčko.

INDIKÁCIE K PICSI

  • nízka fertilizácia po ICSI
  • hodnoty spermiogramu na spodnej hranici normy
  • nepriaznivý vývoj embryí v predchádzajúcich cykloch
  • opakované potraty v anamnéze liečeného páru
  • vek ženy nad 35 rokov