IVF - OPLODNENIE VO SKÚMAVKE, ODBORNE IN VITRO FERTILIZÁCIE, JE PROCES, KEDY SA VAJÍČKO OPLODŇUJE SPERMIAMI MIMO TELO: IN VITRO.

JE TO METÓDA, KTORÁ SA RADÍ K ZÁKLADNÝM METÓDAM V ASISTOVANEJ REPRODUKCII A POUŽÍVA PRI LIEČENÍ NEPLODNOSTI.

IN VITRO FERTILIZÁCIA JE JEDNODUCHOU KONVENČNOU METÓDOU MIMOTELOVÉHO OPLODNENIA. PRINCÍPOM IVF METÓDY JE SAMOVOĽNÉ SPLYNUTIE MUŽSKEJ A ŽENSKEJ POHLAVNEJ BUNKY V KULTIVAČNOM MÉDIU ZA PRÍSNĚ DEFINOVANÝCH A KONTROLOVANÝCH PODMIENOK.


K vajíčkam liečenej ženy, získané pri punkcii vaječníkov po hormonálnej stimulácii, sa pridajú spermie partnera, ktoré sú v laboratóriu dopredu k tomuto účelu pripravené. K splynutiu mužskej a ženskej pohlavnej bunky dochádza celkom samovoľne v špeciálnej miske s kultivačným médiom, uloženej pri vhodných kultivačných podmienkach v kultivačnom boxe.

K tejto metóde sa pristupuje v prípade, že spermiogram partnera vykazuje hodnoty odpovedajúce normálnemu spermiogramu zdravého fertilného muža. Jedným z najdôležitejších kritérií je morfológia spermií. Pri slabšom výsledku je vždy doporučovaná metóda ICSI, aby sa zabránilo preniknutiu abnormálnej spermie do vajíčka a tým sa minimalizoval vznik abnormálneho embrya.

IVF - in vitro fertilizácia - Klinika reprodukčnej medicíny ReproGenesis


POSTUP

Pri IVF procese následujú tieto kroky liečby: stimulácia vaječníkov s cieľom vývinu a dozretie viacerých vajíčok, odber vajíčok z vaječníkov, oplodnenie vajíčok spermiami a kultivácia embryí pred prenosom do maternice.

HORMONÁLNA STIMULÁCIA

Viacnásobný rast vajíčok zvyšuje možnosť získania väčšieho množstva kvalitných vajíčok a následne viac embryí vhodných na transfer. Je to dosiahnuté stimuláciou ženy hormonálnymi liekmi, pričom žena je neustále pod kontrolou lekára.

ODBER VAJÍČOK

Odber vajíčok z vaječníkov sa vykonáva v krátkodobej celkovej anestézii pod kontrolou transvaginálneho ultrazvuku a trvá v priemere 5-10 minút. Výkon je vykonávaný špeciálnou punkčnou ihlou, ktorá sa cez pošvovú stenu dostane až ku vaječníku, odkiaľ sa následne odsávajú vajíčka. Pacientka je po tomto výkone prepustená domov asi po 2 hodinách.

ODBER A PRÍPRAVA SPERMIÍ

Vzorka ejakulátu sa získava od partnera v deň odberu vajíčok v špeciálnej zvukovo izolovanej miestnosti určenej pre tieto účely. 2- 5 dní pred odberom ejakulátu je doporučená sexuálna abstinencia v snahe získať čo najkvalitnejšiu vzorku spermií. Po jeho laboratórnej úprave sú vajíčka oplodnené partnerovými spermiami v spoločnom roztoku. Ku oplodneniu dochádza spontánne, spermie vlastným pohybom docestujú k vajíčku a prenikajú jeho obalmi. Spoločná kultivácia vajíčok a spermií trvá 16- 20 hodín. Po tejto dobe zisťuje embryológ úspešnosť fertilizácie(oplodnenia), ktorá je charakterizovaná prítomnosťou dvoch prvojadier a dvoch pólových teliesok. V prípade, že má muž pochybnosti, či bude schopný získať ejakulát v deň odberu vajíčok, má možnosť nechať si spermie zamraziť (kryokonzervovať) dopredu. MESA/TESE je tiež jednou z možností získania spermií pri IVF cykle u mužov, ktorí nemajú žiadne spermie v ejakuláte.

KULTIVÁCIA EMBRYÍ

Kultivácia embryí v laboratórnych podmienkach sa pohybuje medzi 3- 5 dní odo dňa punkcie vaječníkov. Pri väčšom počte embryí je pre výber morfologicky najlepšie sa vyvíjajúce embryo štandardná päťdenná kultivácia, ktorá umožňuje kontrolu a následnú selekciu najvhodnejších embryí na transfer. Nadbytočné embryá môžu byť zamrazené a uskladnené pre eventuálne neskoršie použitie.

EMBRYOTRANSFER (ET)

Je metóda, pri ktorej sa embryá prenášajú do dutiny maternice pacientky tenkým špeciálnym katétrom. Embryá sú zavedené s malým množstvom tekutiny - média. Tento výkon je rýchly, väčšinou bezbolestný a nevyžaduje anestéziu. Počet zavedených embryí závisí hlavne na veku pacientky, počte predchádzajúcich neúspešných IVF cyklov a prianí pacientky. Väčšinou sa prenáša 1 embryo. Pacientka asi po jednej hodine od ET odchádza domov. 

Časový harmonogram priemerného IVF cykle - Klinika reprodukčnej medicíny ReproGenesis


INDIKÁCIE K IVF

IVF sa využíva ako metóda liečby neplodnosti pre páry s poruchami plodnosti, napr. kvôli problémom s vajcovody, či zlej kvalite ejakulátu; potom sa vykonáva intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI), pri ktorej sa jedna spermia zavedie priamo do vajíčka.

K úspešnému prevedenie IVF je potreba zdravé vajíčko, spermie schopná oplodnenie a maternica schopná úspešného tehotenstva.