EMBRYOTRANSFER – PRENOS EMBRYÍ DO MATERNICE  - JE FINÁLNOM KROKOM LIEČBY NEPLODNOSTI.

PRENOS EMBRYÍ DO MATERNICE JE PRE PACIENTKU NENÁROČNÝ, BEZBOLESTNÝ VÝKON PODOBNÝ BEŽNÉMU GYNEKOLOGICKÉMU VYŠETRENIU.


Embryá sú zavedené do dutiny maternice tenkým transferovým katétrom.

 

Aby bolo spoľahlivo zaistené presné umiestnenie embrya do maternice, je celý výkon vykonávaný pod priamou ultrazvukovou kontrolou. V naprostej väčšine prípadov prenášame do maternice len jedno embryo. Úspech závisí na kvalite embrya a sliznice maternice.

Po embryotransféru pacientka zostáva zhruba 20 minút v pokoji na lôžku, potom je prepustená do domácej starostlivosti.