EMBRYOGLUE® JE MÉDIUM PODPORUJÚCE IMPLANTÁCIU EMBRYA.

PRÍDAVOK PROTÉINU VO VYSOKEJ KONCENTRÁCII V MÉDIU EMBRYOGLUE® ZVYŠUJE POČET ŽIVO NARODENÝCH DETÍ PO IVF. 

EMBRYOGLUE® OBSAHUJE VŠETKY POTREBNÉ ŽIVINY A ENERGETICKÉ ZDROJE POTREBNÉ PO OPTIMÁLNY VÝVOJ EMBRYÁ PO EMBRYOTRANSFÉRU. OBSAHUJE SACHARIDY A AMINOKYSELINY, KTORÉ PODPORUJÚ EMBRYO POČAS PRENOSU A UCHYTENIE V MATERNICOVEJ SLIZNICI A HYALURONAN, REKOMBINANTNÝ ALBUMÍN, KTORÝ MINIMALIZUJE RIZIKO KRÍŽOVEJ KONTAMINÁCIE.


 

EmbryoGlue® napodobňuje vnútorné prostredie v maternici v čase uhniezdenia embrya pri prirodzenom cykle.

Vysoká koncentrácia implantácii podporujúceho proteínu, ktorého syntéza je fyziologicky zvýšená v deň implantácie, vytvára ideálne podmienky pre úspešné uhniezdenie embrya

EmbryoGlue® obsahuje všetky živiny a zdroje energie potrebné na optimálny vývoj embryí. Obsahuje vysokú koncentráciu implantáciu podporujúci hyaluronan, čo je hlavný glykozaminoglykán, prítomný vo folikulárnych, oviduktálnych a maternicových tekutinách. Fyziologické koncentrácie v týchto tekutinách poskytujú prostredie s vysokou viskozitou vo vajcovode a maternici. Syntéza hyaluronanu sa dramaticky zvyšuje v deň implantácie a do nasledujúceho dňa klesá na hladinu blízku bazálnej, čo naznačuje jeho dôležitosť pre implantáciu embrya.

V roku 2008 boli zverejnené závery štúdie, na ktorej sa zúčastnilo v rokoch 2006-2007 cez 1200 žien. Pri použití bežného transferového média otehotnelo 48% pacientok. Ak ženy dostali EmbryoGlue®, početnosť tehotenstvo vzrástla na 54,6%. Podľa výsledkov štúdie doktorky Basak Balabánovej, ktorá bola prezentovaná v roku 2011 na ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) vzrástol počet narodených detí s použitím EmbryoGlue® dokonca o 11, 2%.

Pri prirodzenom tehotenstvu sa v maternici zvyšuje koncentrácia hyaluronanu. Pri asistovanej reprodukcii je vhodné túto látku dodať. EmbryoGlue® zjednodušene povedané embryo "prilepí" k maternicovej stene. Hyaluronan tiež zahustí roztok EmbryoGlue®, ktorý má potom podobnú konzistenciu ako maternicové tekutina. To minimalizuje nežiaduce pohyby embrya.