ASISTOVANÝ HATCHING JE JEDNODUCHOU A ÚPLNE BEZPEČNOU METÓDOU UMOŽŇUJÚCOU NARUŠENIE OCHRANNÉHO OBALU EMBRYÁ TZV. ZÓNY PELLUCIDA.


Asistovaný hatching - Klinika reprodukčnej medicíny ReproGenesisV prvých dňoch vývoja má embryo okolo seba ochrannú vrstvu (zona pellucida). Piaty až šiesty deň po oplodnení začína proces nidácie (uhniezdenie) embryá, kedy embryo opúšťa svoj ochranný obal, zona pellucida vymizne a dochádza k bezprostrednému kontaktu buniek embrya s bunkami sliznice maternice a zároveň to znamená odstránenie mechanickej bariéry, ktorá by znemožňovala ďalší rast embrya.

Problémy s opakujúcim sa zlyhaním implantácie môžu byť spôsobené neschopnosťou embryá "opustiť" svoj ochranný obal či zmenami priamo samotnej ochrannej vrstvy. V takýchto prípadoch vykonávame asistovaný hatching. Pri tejto technike narušíme tesne pred transferom tvrdý obal embrya laserom alebo špeciálne ihlou a tým mu uľahčíme prichytenie sa k maternicovej stene.

Asistovaný hatching je nadštandardná technika, pri ktorej je do obalu dvoj až štvordenného embrya vykonaný pomocou ostrej ihly otvor, ktorým potom embryo svojvoľne obal opustí. Je doporučená vykonávať ju u embryí so silným obalom alebo u embryí pri opakovaných cykloch, kedy sa embryo svojvoľne neimplantovalo (tzv. implantačné zlyhanie).

Táto technika tak napomáha odchodu embryá zo zóny pellucida, čím je umožnené jeho ľahšie implantáciou a nadväzujúce pokračovanie.

Naša klinika využíva najbezpečnejšie techniku asistovaného hatching pomocou dynamického lasera.