IUI
INTRAUTERINNÁ INSEMINÁCIA

je najjednoduchšiou a najmenej invazívnou metódou asistovanej reprodukcie.

ČÍTAŤ VIAC
IVF
IN VITRO FERTILIZÁCIA

je jednoduchou konvenčnou metódou mimotelového oplodnenia.

ČÍTAŤ VIAC
ICSI
INJEKCIA SPERMIE DO VAJÍČKA

je moderná metóda, ktorá za pomoci mikromanipulačných techník umožňuje zavedenie vopred vybrané imobilizované spermie do cytoplazmy zrelého vajíčka.

ČÍTAŤ VIAC
PICSI
INJEKCIA PREDVYBRANÉ SPERMIE DO VAJÍČKA

je vylepšenou modifikáciou mikromanipulačního oplodnení pomocou intracytoplazmatickej injekcie.

ČÍTAŤ VIAC
MACS
MAGNETIC-ACTIVATED CELL SORTING

je moderná metóda určená k selekcii defektných spermií.

ČÍTAŤ VIAC
ZYMŌT
MICROFLUIDIC SPERM SORTING

je moderná metóda výberu spermií založená na princípe prirodzeného výberu spermií priechodom cez mikrobariéry simulujúce prirodzené prostredie reprodukčného systému ženy. 

ČÍTAŤ VIAC
EM
EMBRYOMONITORING

je kontinuálne snímanie mimotelového vývoja embryí a predstavuje najmodernejšiu metódu kultivácie in vitro.

ČÍTAŤ VIAC
KULTIVÁCIA EMBRYÍ
PREDĹŽENÁ KULTIVÁCIA EMBRYÍ

je v dnešnej dobe modernej medicíny absolútnym štandardom v liečbe neplodnosti.

ČÍTAŤ VIAC
AH
ASISTOVANÝ HATCHING

je jednoduchou a bezpečnou metódou napomáhajúcou vycestovanie embryá z zony pellucida.

ČÍTAŤ VIAC
PGD / PGS
PREIMPLANTAČNÁ GENETICKÁ DIAGNOSTIKA

sú modernými metódami spájajúcej asistovanú reprodukciu s klinickou genetikou.

ČÍTAŤ VIAC
MESA / TESE
METÓDY URČENÉ KU ZÍSKANIU SPERMIÍ

Jedná sa o získanie spermií priamo z tkaniva semenníkov muža, alebo je odsatá tekutina z nadsemenníkov, ktorá môže obsahovať zrelé spermie.

ČÍTAŤ VIAC
ET
EMBRYOTRANSFER

čiže prenos embryí do dutiny maternice je finálnym krokom liečby neplodnosti.

ČÍTAŤ VIAC
EG
EMBRYOGLUE

je médium podporujúce implantáciu embrya vďaka vysokej koncentrácii implantáciu podporujúceho proteínu.

ČÍTAŤ VIAC
ERA
ENDOMETRIAL RECEPTIVITY ARRAY

je molekulárny diagnostický test na vyšetrenie stavu sliznice maternice (endometria).

ČÍTAŤ VIAC
KRYOKONZERVÁCIA
ZMRAZENIE ZÁRODOČNÝCH BUNIEK

je metóda ich uchovávanie pomocou metódy kryokonzervácie.

ČÍTAŤ VIAC
KET
KRYOEMBRYOTRANSFER

je využitie zmrazením uchovaných a následne v rámci plánovaného cyklu rozmrazených embryí k transferu.

ČÍTAŤ VIAC