Pre všetky IVF a OD cykly uskutočnené v období od 1. 4. do 30. 6. 2022 vykonáme selekciu spermií pomocou mikrofluidných čipov a mrazenie embryií (prvých dvoch pejet) ZDARMA.
(táto akcia sa nevzťahuje na natívne cykly a cykly IVF minim.)

KRYOKONZERVÁCIA EMBRÍ

Ak je v deň transferu väčší počet embryí vykazujúcich dobrú morfológiu a vývoj, je možné tieto nadpočetné embryá zamraziť. Zamrazené embryá môžu byť uchovávané až niekoľko desiatok rokov.

Embryá sú zamrazené metódou zvanou vitrifikácia. Podstatou vitrifikácie je veľmi rýchle a šetrné zamrazenie embryí. Embryá sú uložené v kryobanke kliniky v tekutom dusíku pri teplote -196 °C.

Medzi hlavné výhody takto uchovaných embryí je, že žena už nemusí podstupovať náročnú hormonálnu hyperstimuláciu vaječníkov.

REVOLUČNÁ NOVINKA V OBLASTI SELEKCIE SPERMIÍ: MIKROFLUIDNÉ ČIPY ZyMōt.

Microfluidic Sperm Sorting je metóda selekcie spermií pomocou čipu. Metóda je založená na princípe prirodzeného výberu spermií priechodom cez mikrobariéry simulujúce prirodzené prostredie reprodukčného systému ženy. Vytriedené spermie majú lepšiu morfológiu, genetickú kvalitu a viac ako dvojnásobnú životaschopnosť a pohyblivosť ako nevytriedené spermie. Metóda preukázateľne zvyšuje úspešnosť cyklu až o 25%.

  • maximálne napodobnenie prirodzeného mechanizmu výberu spermií
  • výber iba kvalitných a zdravých spermií s nepoškodenou DNA
  • významné zvýšenie úspešnosti otehotnenia 
  • významné zníženie rizika potratu

Metóda Mikrofluidic Sperm Sorting predstavuje novú šetrnú alternatívu štandardného spracovania spermií, ktorá nevyžaduje žiadnu predchádzajúcu úpravu vzorky spermií a použitie prístrojov (napr. odstredivku), ktoré môžu zvyšovať oxidatívny stres spermií.