Amenorea
Anovulácia
Asistovaná reprodukcia
Asistovaný hatching
Azoospermie
Biopsia
Blastocysta
Blastomera
Cervikálny screening
Cervix
Cytológia
Darovanie oocytu
Ektopické tehotenstvo
Embryo
Endometrióza
Endometrium
Estrogény
FISH
Folikul
Folitropin (FSH)
Gaméty
Gonadotropín
hCG
HSG (hysterosalpingografia)
Hypofýza
Hysteroskopia (HSK)
ICSI
Idiopatická sterilita
In vitro
In vitro fertilizácia, IVF
Karyotyp
Kolposkopia
Kryokonzervácia embryí
Kultivácia embrya
Laparoskopia
Luteinizačný hormón (LH)
Meióza
Menopauza
MESA
Mitóza
Oligomenorea
Oligospermia
Onkologická cytológia
Oocyt
Ovariálny hyperstimulačný syndróm (OHSS)
Ovulace
PICSI
Preimplantačná genetická diagnostika (PGD)
Prekancerózy = prednádorové štádiá
Primárna sterilita
Predĺžená kultivácia (PK) embrya
Progesterón
Prolaktín
Punkcia oocytov
Retrográdna ejakulácia
Sekundárna sterilita
Spermiogram (SPG)
Sterilita
TESE
Varikokéla
Vajcovod
Vitrifikácia
Zamrazenie embryí
Zygota