Neplodnosť - Klinika reprodukčnej medicíny ReproGenesisNIE KAŽDÝ PÁR MÁ TO ŠŤASTIE POČAŤ DIEŤA PRIRODZENOU CESTOU. 

O NEPLODNOSTI JE MOŽNÉ HOVORIŤ, POKIAĽ AJ PO ROČNOM PRAVIDELNOM NECHRÁNENOM STYKU NEDÔJDE K OTEHOTNENIU.  PO TEJTO DOBE JE VHODNÉ VYHĽADAŤ ODBORNÍKA Z KLINIKY REPRODUKČNEJ MEDICÍNY A ZISTIŤ PRÍČINU NEPLODNOSTI.

MÔŽE SA JEDNAŤ LEN O ĽAHKÚ PORUCHU, KTORÚ JE MOŽNÉ ODSTRÁNIŤ ÚPRAVOU ŽIVOTOSPRÁVY ALEBO POMOCOU LIEKOV.

U väčšiny párov je však príčina zložitejšia a je potrebné ju riešiť individuálne.Moderná medicína v dnešnej dobe už ponúka množstvo metód asistovanej reprodukcie, ktoré umožnia takmer každému páru počať dieťa a splniť si tak svoj sen.

Neplodnosť postihuje rovnomerne ženy aj mužov. Čiastočne môžu byť dôvody neplodnosti neznáme a nepreukázateľné. V každom prípade predstavuje neplodnosť pre väčšinu párov veľmi závažný problém.

PRÍČINY ŽENSKEJ NEPLODNOSTI

Ženská neplodnosť býva najčastejšie spôsobená:

 • endometriózou
 • genetickou poruchou
 • zrasty vo vajcovodoch v dôsledku zápalu
 • autoimunitnú reakcú systému, v ktorom telo produkuje protilátky, ktoré bojujú proti spermií alebo implantovanému embryu

PRÍČINY MUŽSKEJ NEPLODNOSTI

Mužská neplodnosť býva najčastejšie spôsobená:

 • nedostatočnou kvalitou spermií – počet a mobilita
 • genetickou poruchou
 • autoimunitnou odozvou systému
 • hormonálnou poruchou produkcie spermií
 • komplikáciami po zápalových ochorení
 • upchatím semenovodu
 • problémy s ejakuláciou

VEĽMI DÔLEŽITÁ JE ROVNAKO PSYCHICKÁ PODPORA PÁRU AKO ZO STRANY OŠETRUJÚCEHO LEKÁRA, TAK HLAVNE RODINY A NAJBLIŽŠÍCH PRIATEĽOV. V niektorých prípadoch je dobrým riešením vyhľadať pomoc psychológa. Pre úspešnosť liečby je totiž psychická pohoda nevyhnutná.