TEHOTENSTVO PO IVF SO SEBOU NESIE ISTÉ RIZIKÁ, TAK AKO TEHOTENSTVO ZAČATÉ PRIRODZENOU CESTOU, ALE VO VÄČŠINE PRÍPADOV PREBIEHA ÚPLNE BEZ KOMPLIKÁCIÍ. 

V ČOM SA TEDA LIŠÍ TEHOTENSTVO PO IVF OD TEHOTENSTVA, KTORÉ VZNIKLO BEZ POMOCI ODBORNÍKOV?


Žena pokračuje v užívaní liekov podľa liečebného plánu, vytýčeného špecialistom na reprodukčnú medicínu. Dva týždne po embryotransféru sa vykoná močový tehotenský test. Ak je tehotenský test pozitívny, je následne vykonaný odber krvi na stanovenie hladiny tehotenského hormónu hCG. Test sa urobí aj v prípade krvácania. Krvácanie totiž nevylučuje možnosť otehotnenia.

Nasleduje ultrazvukové vyšetrenie, cca 3 týždne po pozitívnom tehotenskom teste, pre potvrdenie akcie srdca dieťaťa. Prebieha zároveň kontrola uloženia v maternici - teda vylúčenie, že nejde o mimomaternicové tehotenstvo.

VO VÄČŠINE PRÍPADOV PREBIEHA TEHOTENSTVO PO IVF ÚPLNE BEZ KOMPLIKÁCIÍ.

AKÉ SÚ ALE MOŽNÉ RIZIKÁ?


RIZIKO PREDČASNÉHO UKONČENIA TEHOTENSTVA

Je po IVF je vyššia. Je to dané charakterom liečeného páru (vyšší vek, pridružené ochorenia, …), ale dôležitá je hlavne včasná diagnostika prípadných problémov.

MIMOMATERNICOVÉ TEHOTENSTVO

Je po IVF je asi 2 % riziko mimomaternicového tehotenstva (vyššie riziko je u žien s parciálne poškodenými vajíčkovodmi napr. po zápaloch).

VIACPOČETNÉ TEHOTENSTVO

Najčastejšou príčinou viacpočetného tehotenstva po IVF je transfer väčšieho počtu embryí do maternice. Takéto tehotenstvo nie je pre človeka prirodzené a je sprevádzané väčším množstvom komplikácií, ktoré môžu postihnúť ako matku, tak plod. Väčší počet plodov v maternici skracuje dĺžku trvania tehotenstva a tým sa zvyšuje riziko predčasného pôrodu.

V súčasnej dobe je považovaný za optimálny prenos 1 embrya.

ĎALŠIE KOMPLIKÁCIE

Napr. preeklampsia, gestačný diabetes mellitus, predčasný pôrod (tieto nesúvisí s metódou oplodnenie IVF).


SKÚSENÝ TÍM A DOKONALE VYBAVENÉ LABORATÓRIÁ UMOŽŇUJE DOSIAHNUTIE VYSOKEJ ÚSPEŠNOSTI V POSTUPOCH ASISTOVANEJ REPRODUKCIE A ZNIŽUJE POTENCIÁLNE RIZIKO KOMPLIKÁCIÍ.