V INDIKOVANÝCH PRÍPADOCH MOŽNO LIEČBU NEPLODNOSTI PODSTÚPIŤ ZA POMOCI NÁHRADNEJ MATKY.

O NUTNOSTI VYUŽITIA NÁHRADNEJ MATKY ROZHODUJE VŽDY LEKÁR, KTORÝ SA ŠPECIALIZUJE NA TÚTO PROBLEMATIKU.

 


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Pre indikáciu na liečbu pomocou surogátky musí byť jednoznačný dôvod, viď. nižšie uvedené indikácie k náhradnému materstvu. Počet prenášaných embryí do maternice náhradnej matky je limitovaný len na jedno embryo.

Vykonávame iba samotnú liečbu, surogátky nesprostredkovávame ani nijako nevstupujeme do vzťahu medzi genetickými rodičmi a náhradnou matkou.

Liečba s využitím náhradného materstva je hradená zdravotnými poisťovňami podľa rovnakých pravidiel platných pre prípady liečby bežného IVF.

INDIKÁCIE K NÁHRADNÉMU MATERSTVU

Poškodenie dutiny maternice – sy. Ashermann, atrofická sliznica maternice aj po opakovaných pokusoch o stimuláciu estrogénu, zle zacelené operácie maternice – napr. stavy po rozsiahlych enukleáciách myómov, maternica s mnohopočetnými myómami deformujúcimi dutinu maternice, stavy po opakovaných cisárskych rezoch so zle zahojenú jazvou na maternici

Opakované potratenie po vylúčení, že sa nejedná o genetickú príčinu potratov, hematologické a imunologická terapia bez efektu (LWMH, Intralipid, imunomodulačná liečba)

Vrodené alebo získané chyby maternice

Život ohrozujúce komplikácie v predchádzajúcej gravidite s rizikom opakovania v ďalšej gravidite – napr. skorá ťažká preeklampsia a eklampsia, HELLP, trombóza + embólia do pľúc

Indikácia z iných odborov – interné indikácie, neurologické indikácie, atď.