Ing. Eva Blahová, Ph.D.

Vedúca kliniky, Vedúca embryologického a andrologického laboratória, Embryológ

MUDr. Marcel Štelcl, Ph.D.

Vedúci lekár

Mgr. Hana Krásna, Ph.D.

Vedúci embryológ