ČO BY STE SA CHCELA OPÝTAŤ PRED ZAČATÍM LIEČBY IVF

1. Pred zahájením liečby IVF
2. Som po punkcii a pred embryotransferom
3. Som po embryotransfere
4. Mám pozitívny test
5. Mám negatívny test