Mám viac ako 40, môžem podstúpiť IVF?

Tehotenstvo po štyridsiatke - IVF po 40 - Klinika reprodukčnej medicíny ReproGenesisVek 40 rokov, nie je hranicou pre liečbu neplodnosti. Liečbu neplodnosti môže podstúpiť žena do 49 rokov – podľa platnej legislatívy.

Mám viac ako 40 a chcem dieťa. Môžem mať vlastné?

Liečba neplodnosti u žien starších ako 40 rokov sa s vlastnými zárodočnými bunkami (vajíčkami) už nedoporučuje vzhľadom k vysokému výskytu chromozomálnych vád. Žene po 40. roku života je možné navrhnúť program s darovanými oocytami.

Mám viac ako 40, mám už nepravidelnú menštruáciu, môžem podstúpiť IVF?

Nepravidelný menštruačný cyklus sa dá upraviť pomocou hormonálnej liečby – kombinovanými preparátmi (estrogen – gestagénnymi). Cyklus sa darí upraviť väčšinou v priebehu 3 mesiacov, následne je možné zahájiť prípravu k IVF liečbe.

Lekár mi zistil myomatóznu maternicu, môžem otehotnieť?

Maternicové myómy sa vyskytujú u viacerých žien už po 30. roku života. Pred plánovaným tehotenstvom podstúpte odborné lekárske vyšetrenie. Lekár posúdi veľkosť a lokalizáciu myómu. Na základe vyšetrenia Vám môže byť doporučená chirurgická liečba myomatózy. Drobné myómy (o veľkosti do 3cm) sa väčšinou chirurgicky neliečia pred tehotenstvom. Maternicové myómy sa môžu v tehotenstve zväčšovať,  samotný plod ale neohrozujú. Starostlivosť o ženy často prebieha v ambulanciách pre rizikové a patologické tehotenstvá na špecializovaných pracoviskách.

Podstúpila som liečbu rakoviny kŕčku maternice konizáciou, môžem otehotnieť?

Ak bola liečba rakoviny už definitívne ukončená, kontrolné cytologické vyšetrenia sú negatívne, potom môžete plánovať tehotenstvo. V závislosti na rozsahu operačného výkonu sa môže u žien po konizácii krčku maternice mierne zvýšiť riziko hroziaceho predčasného pôrodu.

Môj partner má obavy, či sa skutočne do vajíčka dostane tá najlepšia spermia, čo s tým?

Pri metóde ICSI (injekcia spermie priamo do vajíčka) vždy vyberáme pod mikroskopom tú morfologicky najkvalitnejšiu spermiu, so správnou hlavičkou, správne nasadeným krčkom a bičíkom, vyberá sa jedine morfologicky normálna spermia, alebo spermia s čo najmenšími odchýlkami. Pri tejto metóde spermie prekonávajú husté viskózne prostredie, čím sa do miesta na miske, kde embryológ vyberá spermie, dostávajú iba spermie s dostatočným pohybom.

Mám staršieho priateľa, ja sama už dieťa mám, partner má spermiogram tesne pod hranicou normospermie, ale lekári nehodnotia jeho spermiogram ako jednoznačnú príčinu nášho  problému s počatím. Aké metódy v liečbe IVF odporúčate?

Problémy s počatím môžu byť rôzne. Ak je spermiogram relatívne v poriadku, odporúčame zvoliť si metódu PICSI. Táto metóda umožňuje selekciu spermií, nie len na základe ich morfológie, ale hlavne sa selektujú zrelé spermie, ktoré majú výrazne menšiu pravdepodobnosť chromozomálneho (vnútorného) poškodenia. Môžete sa ale zamerať viac na vyšetrenie spermií. V dnešnej dobe už existuje niekoľko genetických vyšetrení, ktoré Vám poskytnú viac informácií. Lekár IVF to s Vami bude určite obšírnejšie konzultovať.

Mám obavy z viac-početného tehotenstva, je možné zaviesť len jedno embryo, aj keď mám 38 rokov? Ako sa vyberá to najkvalitnejšie embryo?

Samozrejme, ak máte obavy z viac-početného tehotenstva, prenos jedného embrya je riešením. Pre najefektívnejšiu selekciu embrya Vám odporúčame novú metódu Monitoringu embryí, kde pozorujeme vývoj embrya pomocou špeciálneho kamerového systému. Prístroj nám umožňuje zachytiť každú nedokonalosť, či poruchu delenia embrya. Embryo zostáva po celý čas v inkubátore, čo znamená, že vôbec nenarušujeme prostredie, v ktorom sa embryo vyvíja. Embryo vybrané týmto spôsobom má väčšiu pravdepodobnosť implantácie a úspešného tehotenstva.

Mám za sebou opakovane neúspešnú liečbu IVF. Existujú nejaké metódy, ktoré mi môžu zvýšiť šancu na úspech?

Je možné využiť metódu PICSI v kombinácii s monitoringom embryí. Metóda PICSI umožní vybrať spermie, ktoré sú nie len dobrej kvality, ale hlavne sú schopné oplodniť pri metóde ICSI (vpich spermie do cytoplazmy vajíčka) zrelé a kvalitné vajíčko. Táto metóda zvýši percentuálnu úspešnosť oplodnených vajíčok. Väčší počet vajíčok dáva šancu na väčší počet embryí a tým vyššiu úspešnosť prenosu najkvalitnejšieho embrya/embryí. Následne sa oplodnené vajíčka umiestnia do špeciálneho kultivačného boxu, v ktorom sú nonstop po celý čas kultivácie – až do štádia blastocysty – sledované kamerovým systémom – Monitoring embryí. Obraz kultivovaných embryí má embryológ neustále k dispozícii na monitore kultivačného boxu, a je schopný okamžite odhaliť i drobnú odchýlku vo vývoji embrya. Metóda Monitoringu embryí je veľmi vhodná pre páry, ktoré chcú mať istotu prenosu „najlepšieho“ embrya/embryí.