• AKTÍVNE, ČI V MINULOSTI AKTÍVNE FAJČENIE U ŽIEN je spájané so zvýšeným rizikom neplodnosti o 14%
  • PASÍVNE FAJČENIE je spájané so zvýšeným rizikom neplodnosti dokonca o 18%
  • MENOPAUZA sa dostavuje u žien vystavených pôsobeniu aktívneho a pasívneho fajčenie o1 až 2 roky skôr
  • TOXÍNY OBSIAHNUTÉ v tabakovom dyme poškodzujú reprodukčný systém a narušujú hormonálnu rovnováhu ženy

cigarette

 

Odborné štúdie vypovedajú o tom, že aktívne a pasívne fajčenie je spojené s neplodnosťou u žien. Tiež dokladujú, že u žien, ktoré sú vystavené vysokým hodnotám tabaku, či už z aktívneho, tak z pasívneho fajčenia, je začiatok prechodu do menopauzy pozorovaný o jeden či dva roky skôr, ako u tých, ktoré nikdy nefajčili a neboli významne vystavené pasívnemu fajčeniu.

U aktívnych a bývalých fajčiarov bolo zistené o 14% väčšie riziko neplodnosti. U pasívnych fajčiarov, vystavených pôsobeniu vplyvu fajčenia na úrovni škodlivých splodín, je riziko neplodnosti dokonca vyššia ako je u nefajčiarov, a to 18%!

Tento výskum publikoval žurnál „Tobacco Control“.

Štúdia hodnotí výsledky dát skupiny 79 690 žien vo veku 50-79, ktoré sa zúčastnili projektu Women ‚Health Initiative Observational Study (WHI OS) a ktoré prešli prirodzeným prechodom do menopauzy. Čo znamená, že ich menštruácie prestala na dobu najmenej dvanástich po sebe idúcich mesiacov a tieto ženy nepodstúpili operáciu na odstránenie vaječníkov. V rámci štúdie poskytli informácie o svojich celoživotných skúsenostiach s fajčením, problémy s plodnosťou a veku, kedy prešli menopauzou. Boli požiadané o informáciu koľko cigariet denne vyfajčí, či vyfajčili v minulosti a vek, kedy fajčiť začali. Ženy, ktoré nikdy nefajčili, dostali otázku, či žili s fajčiarom ako dieťa alebo v dospelosti a či niekedy mali prácu, kde kolegovia na pracovisku fajčili.

Dáta ohľadom plodnosti bola k dispozícii od skupiny 13 621 žien a 15,4% z týchto mali problémy s otehotnením po dobu najmenej 12 mesiacov. Vedci dospeli k záveru, že pasívne vystavenie tabaku je jednoznačne spojené so zvýšeným rizikom neplodnosti a skoršie menopauzou u žien – v porovnaní s tými, ktoré nikdy nefajčili a ktoré aktívne fajčili, alebo s fajčením prestali. Tu bolo zistené 14% navýšenie rizika neplodnosti. Výsledky tiež ukazovali na 26% zvýšené riziko menopauzy pred dosiahnutím veku 50 rokov.

Priemerný vek ženy vstupujúce do fázy menopauzy bol podstatne skôr u fajčiarok, než tomu bolo u tých, ktoré nikdy nefajčili a neboli vystavené pasívnemu fajčeniu. Tie, ktoré nefajčili, ale boli vystavené pasívnemu fajčeniu, však boli dopadom fajčenia jednoznačne ohrozené. Tie, ktoré boli vystavené najvyšším úrovniam tabakového dymu z pasívneho fajčenia mali o 18% väčšie riziko neplodnosti, ako ženy, ktoré nikdy pasívnemu fajčeniu vystavené neboli. Táto skupina bola zložená zo žien, ktoré žili 10 a viac rokov s fajčiarom ako dieťa, 20 a viac rokov s partnerom, ktorý fajčil doma a viac ako 10 rokov pracovali s kolegami, ktorí v práci fajčili. Pre túto skupinu žien fáza menopauzy nastala o trinásť mesiacov skôr, než u tých, ktoré pasívnemu fajčeniu vystavené neboli.

Pre vyhodnotenie výsledkov bola zohľadnená fakta indexu telesnej hmotnosti (BMI) vo veku 18 rokov, vzdelanie, konzumácia alkoholu, pohybové aktivity, vystavenie škodlivým chemickým látkam, užívanie hormonálnej antikoncepcie a vek ženy pri prvej perióde.

Je všeobecne známe, že toxíny nachádzajúce sa v tabakovom dyme majú škodlivé účinky na reprodukčný systém a narúšajú produkciu a aktivitu hormónov spojených s plodnosťou. Výskumníci však dodávajú, že sa jedná o jednu z prvých štúdii takéhoto rozsahu a veľmi dôležitý štatistický podklad pre ďalší výskum a presnejšie vyčíslenia dopadov aktívneho i pasívneho fajčenia na zdravotné problémy žien.

 

Štúdia navyše posilňuje existujúce dôkazy, že všetky ženy by sa mali snažiť chrániť pred dôsledkami aktívneho ako aj predovšetkým pasívneho fajčenia.

Pozrite sa na články z ďalších kategóriách nášho blogu