Doktor Marcel Štelcl je vedúcim lekárom brnenskej kliniky reprodukčnej medicíny ReproGenesis.

Problematike neplodnosti sa venuje s vynikajúcimi výsledkami a obdivuhodným osobným nasadením už viac ako 11 rokov. Vďaka nemu už na svet prišlo takmer 3000 bábätiek!

MUDr. Marcel Štelcl_2

 

Problematika neplodnosti sa stala veľmi aktuálnou témou súčasnej spoločnosti – novodobým strašiakom modernej doby. Ako sa na to z pohľadu odborníka pozeráte?

Áno, neplodnosť vo väčšej miere postihuje najmä vyspelé krajiny, kedy sa dokonca niekedy hovorí o epidémii neplodnosti. Oproti minulosti, keď bola hlavnou príčinou neplodnosti najmä nepriechodnosť vajcovodov, spôsobená infekciami vnútorných pohlavných orgánov ženy, v dnešnej dobe prisudzujeme najväčší negatívny vplyv na neplodnosť najmä vyššiemu veku žien.

Dnes sa ženy stávajú prvýkrát matkami nezriedka po 30. roku života. Vyložene fenoménom západnej spoločnosti sú ženy okolo 40. roku, ktoré ešte len zakladajú rodinu a v tejto vekovej skupine je už percento neplodnosti veľmi vysoké. „Starnutie plodnosti“ sa týka samozrejme aj mužov, ale nie v takej miere, ako je tomu u žien. V súčasnej dobe sa s nejakým problémom pri počatí dieťaťa potýka cca 15% párov, niekedy je udávané dokonca 20%. Samozrejme nie všetci podstupujú hneď umelé oplodnenie, tzv. dieťa zo skúmavky. Našťastie sa nám veľmi často darí dosiahnuť otehotnenie síce za pomoci lekára, napriek tomu prirodzenou cestou.

Aké sú súčasné možnosti liečby pre páry, ktoré majú problémy s plodnosťou?

Od roku 1978, kedy sa narodila Louise Brownová, prvé dieťa „zo skúmavky“, urobil náš odbor veľký pokrok. V súčasnosti máme veľmi prepracované techniky asistovanej reprodukcie a moderné kultivačné systémy embryí, ktoré veľmi precízne napodobňujú prirodzené podmienky v ľudskom tele. V súčasnosti je asi najväčším „hitom“ možnosť genetického vyšetrenia embrya. Vieme vyšetriť už nielen celú chromozómovou výbavu, ale vďaka tzv. Karyomappingu vieme vyšetriť veľké spektrum genetických chorôb prenášaných z generácie na generáciu.

Stále pokročilejšie možnosti v rámci asistovanej reprodukcie so sebou prináša aj diskutabilné témy, napr. etického charakteru. Celkom novo sa na problematiku neplodnosti začali zameriavať aj psychológovia, ktorí skúmajú vplyv pokročilosti tohto odboru na spoločnosť aj jednotlivcov, a zároveň sa sústredí na pomoc párom a pomáhajú im preklenúť pomerne náročnú liečbu umelým oplodnením a zvládnuť aj všetky ďalšie spoločenské aspekty, ktoré so sebou neplodnosť nesie.

Čo by ste poradili párom, pre ktorých je problematika plodnosti aktuálna?

Predovšetkým nepanikáriť. Neplodnosť je do značnej miery ovplyvnená psychickým stavom páru, ktorý sa s predlžujúcou dobou neúspešného snaženia väčšinou horší. Je potrebné si v dnešnej uponáhľanej dobe uvedomiť, že sme stále súčasťou prírody a otehotnenia je otázka pravdepodobnosti, tedy niečo, čo nejde úplne presne naplánovať.

Obvykle odporúčame vyhľadať pomoc po zhruba ročnom neúspešnom snažení. Nasledujú potom základné vyšetrenia, ktorých súčasťou je stanovenie hormonálneho profilu ženy a vyšetrenie spermiogramu u muža. Je potrebné si uvedomiť, že tzv. mužský faktor neplodnosti je stále častejšou príčinou porúch plodnosti aj u mladších párov.

Po príslušných vyšetreniach rozhodneme, či má pár reálnu šancu otehotnieť spontánne, hoci s našou pomocou, alebo či bude lepšie hneď pristúpiť k umelému oplodneniu. Úlohu hrajú samozrejme aj ďalšie faktory – napr. doba neúspešného snaženia, vek páru, ďalšie pridružené ochorenia atď.

Na svet ste už pomohol takmer 3000 bábätiek, to je úžasné!

Áno, tiež som bol tým číslom milo prekvapený, ale keď nad tým rozmýšľam, tak za tých 11 rokov, od roku 2004, čo sa asistovanou reprodukciou aktívne zaoberám, sa to niekde prejaviť muselo.

Ale čoho si cením naozaj najviac a považujem za profesionálny úspech je, že mi pacienti veria! Myslím si, že nemôže byť väčšieho zadosťučinenie, aké by si pre odbor zapálený lekár mohol priať, než aby vedel pomôcť a jeho pacienti mu dôverovali.

 

Pozrite sa na články z ďalších kategóriách nášho blogu