Nový úžasný objav – DNA nositeľky plodu je prenášané dieťaťu počatému za pomocou darovaných buniek!

DNA

Problémom s počatím musia dnes čeliť čoraz viac párov. Asistovaná reprodukcia ponúka mnohé úspešné metódy liečby, avšak aj napriek tomu sa tehotenstva pomocou vlastných zárodočných buniek nepodarí dosiahnuť každému páru. Takéto páry, ak nechcú zostať bezdetnými, sa potom môžu rozhodnúť pre liečbu za pomoci darovaných vajíčok, alebo spermií, ak možnosť podstúpiť proces adopcie pre seba chcú voliť ako úplne poslednú možnosť.

Darovanie buniek je v súčasnosti veľmi úspešný spôsob liečby neplodnosti. Je to ale aj záležitosť pre pár náročná, prináša totiž mimoriadnu emočnú a citovú záťaž. Pre pár, ktorý liečbu za pomoci darovaných buniek zvažuje, je to rozhodnutie veľmi ťažké a zásadné, plné dilem a otázok, ktoré vyžadujú dlhú dobu na premyslenie.

Niektoré páry sa s predstavou o prijatí cudzích reprodukčných buniek nezmieri a radšej zostávajú bezdetnými. Ak je však túžba po dieťati naozaj veľká, potom sú na ceste za vytúženým bábätkom ochotní podstúpiť aj liečbu v rámci darcovského programu.

Prvá otázka, ktorú pár pri zvažovaní možnosti darcovského programu rieši je – bude to dieťa vôbec naše? Prijatie pomôci formou darovaných buniek predsa len znamená ustúpenie od pôvodných predstáv o rodičovstve, a to práve akceptovaním cudzích génov. Hoci skúsenosť vlastného tehotenstva od samého počiatku, samotného pôrodu a bezprostrednej možnosti dojčenia je pre dieťa, matku a celú rodinu jednoznačným prínosom, tak predovšetkým ženy, ktoré nemôžu dosiahnuť počatia s vlastnými vajíčkami, sa musí vysporiadať s faktom, že ich dieťa neponesie ich genetickú informáciu .

To už však teraz neplatí, lebo bol urobený zásadný objav!

Profesor Pôrodníctva a gynekológie University of Southampton, Nick Macklon, sa odvoláva na výskum vykonaný na prednej španielskej klinike, kde zväčší táto štúdia potvrdila, že plodová voda obsahuje genetický materiál.

Dieťa počaté pomocou darovaného vajíčka prijíma jednu časť svojich génov od darkyne a druhú od otca. Otec a darkyne vajíčok odovzdávajú dieťaťu gény a matka, ktorá dieťa nosí a porodí, určuje, aké gény od nich budú využité. Až doteraz sa teda verilo, že oplodnené vajíčko má iba DNA svojho biologického otca a darkyne. Podľa najnovšieho výskumu však bolo preukázané, že nositeľky plodu svojmu dieťaťu, hoci z darovaného vajíčka od inej ženy, odovzdávajú svoju DNA!

Dieťa teda v sebe nesie gény troch rodičov. Jedná sa o malú časť genetického materiálu, ktorá má vplyv na spôsob, akým sa dieťa vyvíja. Spomenuté výskumy boli vykonávané na prednej španielskej klinike a bolo nimi objavené, že tekutina v maternici matky, ktorá obsahuje jej genetický materiál, priamo ovplyvňuje vývoj embrya. Ostatne, že samotný pobyt v maternici matky dokáže ovplyvniť aké dieťa bude, a to aj na poli genetickom, sa tušilo už skôr, avšak až až teraz vedci získali dôkaz. Potvrdilo sa, že embryá DNA matky absorbujú a genetická informácia sa tak môže zmeniť. To je dôvod, prečo sa deti podobajú žene-matke, ktorá otehotnela za pomoci darovaného vajíčka.

Tento úžasný objav tak môže mať podstatný vplyv na prístup predovšetkým neplodných žien k darcovstvu vajíčok, pretože borí hlavný argument o tom, že svojmu dieťaťu po genetickej stránke nemôžu nič odovzdať.

Pozrite sa na články z ďalších kategóriách nášho blogu