Reprodukčné schopnosti páru sú v každej životnej etape špecifické a každá z týchto etáp môže mať svoje silné úskalia. Inak sa chová naše telo v 20, 30 či 40 rokoch. A je to práve náš vek, ktorý premieňa naše prirodzené reprodukčné schopnosti a teda aj možnosť prirodzeného počatia potomka.

egg and sperm

 

Kedy je teda vlastne ten správny čas pre ženu mať dieťa? Ak opomenieme všetky praktické faktory, ktoré tak výrazne ovplyvňujú súčasné plánovanie založenia rodiny a zameriame sa čisto na fyzickú stránku, potom je organizmus ženy na otehotnenie najlepšie pripravený okolo 25. roku života, kedy sú vajíčka ženy najkvalitnejšie a jej telo je lepšie pripravené donosiť zdravý plod. Riziko potratu je v tomto veku nízke, rovnako tak ako pravdepodobnosť rizík vrodených defektov plodu.

Ako už bolo okrajovo zmienené, hranica pre založenie rodiny sa však stále výrazne posúva – moderné západné kultúry „zaobstaranie si“ dieťaťa odkladajú stále na neskoršiu dobu.  Zo štatistík vyplýva, že  sa ženy k materstvu rozhodujú až okolo 30. roku života, do tej doby budujú kariéru, vytvárajú vlastné zázemie, užívajú si „slobodu“ a hľadajú toho najvhodnejšieho partnera a otca pre svoje deti, ktorý bude odpovedať náročným požiadavkám modernej doby. V tomto veku však už býva prirodzené počatie zložitejšie, u žien už dochádza k postupnému poklesu plodnosti a reálna šanca otehotnieť je tak 75%. Za prelomový sa u žien považuje 35. rok života, po ňom začína prudko klesať počet vajíčok, mení sa ich kvalita a znižuje sa počet ovulačných cyklov. Tehotenstvo v neskoršom veku so sebou taktiež prináša väčšie zdravotné riziká. A čím bližšie „magickej“ štyridsiatke, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť chromozómových vád. Šanca na prirodzené otehotnenie v tomto veku klesá na 54% a naopak zvyšuje sa percento rizika potratu. Po 45. roku života úspešne otehotnie len  veľmi málo žien a riziko vývojových vád plodu sa rapídne zvyšuje.

Aj muži majú svoje biologické hodiny, avšak sú na tom o niečo lepšie ako ženy. Výraznejšie problémy s plodnosťou sa u nich prejavujú až okolo 35. roku života, kedy sa začína produkovať viac abnormálne tvarovaných spermií, klesá ich pohyblivosť a kvalita. Po prekročení 40.roku života prirodzená oplodňujúca schopnosť spermií výrazne klesá a po 45. roku sa na ďalšom znižovaní mužskej plodnosti podieľajú ďalšie faktory, ako napr.: ochorenie obličiek, hormonálna nerovnováha, chemoterapeutická liečba a ďalšie.

Pozrite sa na články z ďalších kategóriách nášho blogu