NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY NA LIEČBU POMOCOU DAROVANÝCH OOCYTOV

1. Som pred liečbou pomocou darovaných oocytov
2. Som pred embryotransferom
3. Som po embryotransfere
4. Mám pozitivny test
5. Mám negativny test