DARKYŇAMI VAJÍČOK SÚ MLADÉ ŽENY VO VEKU 18 AŽ 34 ROKOV

Z našich dlhoročných skúseností je veková hranica 32 rokov optimálna, s vyšším vekom sa znižuje počet aj kvalita získaných vajíčok.


NAŠ CIEL

NAŠIM CIEĽOM JE POSKYTNÚŤ PRÍJEMKYNI DOSTATOČNÝ POČET VAJÍČOK A GARANTOVAŤ PRENOS DVOCH KVALITNÝCH EMBRYÍ S MOŽNOSŤOU ZAMRAZIŤ ĎALŠIE EMBRYÁ PRE PRÍPADNÉ NESKORŠIE VYUŽITIE PRI KRYO-EMBRYO-TRANSFERE (KET).

Mladé ženy, ktoré majú záujem darovať vajíčka, podstupujú množstvo testov – testujeme ich z hľadiska psychologického, genetického, hormonálneho, ale aj na infekčné ochorenia vrátane HIV

V liečbe darovanými zárodočnými bunkami sa používajú iba vajíčka od dárkyň vyšetrených podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/23 / ES, a podľa zákona č. 296/2008 Zb. a Vyhlášky č. 422/2008.

dárkyně vajíček

ŽENY, KTORÉ BOLI ZARADENÉ DO DARCOVSKÉHO PROGRAMU PREŠLI NÁROČNÝMI TESTAMI A VYŠETRENIAMI.

NAŠE DÁRKYNĚ ABSOLVUJÚ: PSYCHOLOGICKÝ POHOVOR, ULTRAZVUKOVÉ VYŠETRENIE, KLINICKÉ VYŠETRENIE, TESTY NA POHLAVNE PRENOSNÉ OCHORENIA (HIV, HBSAG, HCV, SYPHILIS), HORMONÁLNY PROFIL, KRVNÚ SKUPINU A RH FAKTOR, GENETICKÉ VYŠETRENIE (KARYOTYP, PRÍTOMNOSŤ MUTÁCIÍ V GÉNE CYSTICKEJ FIBRÓZY, SPINÁLNÍ MUSKULÁRNÍ ATROFII, CONNEXIN 26 - VRODENÁ HLUCHOTA).

Darovanie vajíčok je v Českej republike zo zákona anonymné.