DARCI SPERMIÍ SÚ MLADÍ, ZDRAVÍ MUŽI VO VEKU 18 AŽ 35 ROKOV.

NAŠA DATABÁZA DARCOV JE NAOZAJ OBSIAHLA. CHCEME VÁM TOTIŽ POSKYTNÚŤ DARCU, KTORÝ VIZUÁLNE ALE AJ KRVNOU SKUPINOU MAXIMÁLNE ZODPOVEDAJÚ VAŠEMU PARTNEROVI.


TESTY

MLADÍ MUŽI, KTORÍ MAJÚ ZÁUJEM DAROVAŤ SPERMIE, PODSTUPUJÚ MNOŽSTVO TESTOV – TESTUJEME ICH Z HĽADISKA PSYCHOLOGICKÉHO, GENETICKÉHO, HORMONÁLNEHO, ALE AJ NA INFEKČNÉ OCHORENIA VRÁTANE HIV.

Dárci spermatu

Muži, ktorí boli zaradení do darcovského programu prešli náročnými testami a vyšetreniami: psychologický pohovor, klinické vyšetrenia, testy na pohlavne prenosné ochorenia (HIV, HBsAg, HCV, Syphilis, Chlamýdie), krvná skupinu a Rh faktor, genetické vyšetrenie (karyotyp, prítomnosť mutácií v géne cystickej fibrózy, spinální muskulární atrofii, Connexin 26 - vrodená hluchota).

Darovanie spermií je v Českej republike zo zákona anonymné.