KLINIKA REPROGENESIS TIEŽ PONÚKA DARCOVSKÝ PROGRAM PRE PÁRY, KTORÉ V RÁMCI LIEČBY NEPLODNOSTI POTREBUJÚ DAROVANÉ SPERMIE.

LEN VĎAKA NAŠEJ KOMPLEXNEJ DARCOVSKEJ DATABÁZE MÔŽEME OKAMŽITE VYHĽADAŤ NAJVHODNEJŠIEHO DARCU NA ZÁKLADE TAKMER 100% ZHODY VONKAJŠÍCH ZNAKOV, ALE AJ POVAHOVÝCH VLASTNOSTÍ.


Darcovia spermií sú muži od 18 do 35 rokov.

 

Pri výbere vhodného darcu sa vždy snažíme čo najviac priblížiť typu muža – partnera liečeného páru. Všímame si nielen výšku, farbu očí a vlasov, krvnú skupinu a Rh faktoru, ale aj záujmy, ktoré môžu byť pre vás dôležité.

Našich darcov testujeme z psychologického, genetického, hormonálneho, ale aj testy na infekčné ochorenia.

MUŽI, KTORÍ BOLI ZARADENÍ DO DARCOVSKÉHO PROGRAMU, PREŠLI NÁROČNÝMI TESTAMI A VYŠETRENIAMI: PSYCHOLOGICKÝ POHOVOR, KLINICKÉ VYŠETRENIE, TESTY NA POHLAVNE PRENOSNÉ OCHORENIA (HIV, HBSAG, HCV, SYPHILIS, CHLAMÝDIE), KRVNÚ SKUPINU A RH FAKTOR, GENETICKÉ VYŠETRENIE (KARYOTYP, PRÍTOMNOSŤ MUTÁCIÍ GÉNU CYSTICKEJ FIBRÓZY, SPINÁLNEJ MUSKULÁRNEJ ATROFII, CONNEXIN 26 - VRODENÁ HLUCHOTA).

Všetci darcovia sú vysokoškolsky vzdelaní, alebo vysokú školu študujú.

Darovanie spermií je v Českej republike zo zákona anonymné.

V liečbe darovanými zárodočnými bunkami sa používajú iba spermie od darcov vyšetrených podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/23 / ES, a podľa zákona č. 296/2008 Zb. a Vyhlášky č. 422/2008.


INDIKÁCIE K LIEČBE S DAROVANÝMI SPERMIAMI

  • odstránenie semenníkov operatívne, nefunkčnosť po chemoterapii
  • kvalita spermií vykazuje vysoké percento abnormalít
  • neprítomnosť spermií v ejakuláte
  • spermie muža prenášajú vrodenú genetickú chybu