V KLINIKE REPROGENESIS SA ŠPECIALIZUJEME NA DARCOVSKÝ PROGRAM PRE PÁRY, KTORÉ V RÁMCI LIEČBY NEPLODNOSTI, DOSIAHNUTÍM TEHOTENSTVA A PÔRODU ZDRAVÉHO DIEŤAŤA POTREBUJÚ DAROVANÉ VAJÍČKA.

LEN VĎAKA NAŠEJ KOMPLEXNEJ DARCOVSKEJ DATABÁZE MÔŽEME OKAMŽITE VYHĽADAŤ NAJVHODNEJŠIU DARKYŇU NA ZÁKLADE TAKMER 100% ZHODY VONKAJŠÍCH ZNAKOV, ALE AJ POVAHOVÝCH VLASTNOSTÍ A ZÁUJMOV.


Egg_donorDarovanie vajíčok patrí medzi veľmi úspešné metódy liečby neplodnosti. Vajíčka získaná od zdravej anonymnej darkyne sú oplodnené spermiami partnera príjemkyne a vzniknutá embryá sú následne prenesené do maternice príjemkyne - budúcej matky.

Liečba neplodnosti metódou darovanie vajíčok je síce pre liečený pár náročná, pretože sebou nesie predovšetkým komplikovanú emočnú a citovú záťaž, ale ponúka reálnu šancu mať deti aj tým párom, ktoré by bez jej využitia nemali žiadnu šancu. Darovanie vajíčok umožňuje príjemkyni prežitok vlastného tehotenstva od samého začiatku, pôrod a bezprostredné možnosť dojčenia, čo je pre celú rodinu jednoznačný prínos.

Darovanie vajíčok je v Českej republike legálne, dobrovoľné, bezpečné a je založené na princípe anonymity medzi darkyňou a príjemkyňou darovaných pohlavných buniek a medzi darkyňou a dieťaťom narodeným z darovaných pohlavných buniek.

Vďaka našej komplexnej darcovskej databáze môžeme okamžite vyhľadať najvhodnejšie darkyňu. Vždy sa snažíme maximálne priblížiť najbližšej možnej zhode vonkajších znakov, ale aj povahových vlastností a záujmov darkyne s liečeným párom.


Darkyne vajíčok sú ženy vo veku 18 až 34. Naše darkyne testujeme z psychologického, genetického, hormonálneho, ale aj kvôli infekčným ochoreniam vrátane HIV.

ŽENY, KTORÉ BOLI ZARADENÉ DO DARCOVSKÉHO PROGRAMU, PREŠLI NÁROČNÝMI TESTAMI A VYŠETRENIAMI: PSYCHOLOGICKÝ POHOVOR, ULTRAZVUKOVÉ VYŠETRENIE, KLINICKÉ VYŠETRENIE, TESTY NA POHLAVNE PRENOSNÉ OCHORENIA (HIV, HBSAG, HCV, SYPHILIS), HORMONÁLNY PROFIL, KRVNÚ SKUPINU A RH FAKTOR, GENETICKÉ VYŠETRENIE (KARYOTYP, PRÍTOMNOSŤ MUTÁCIÍ GÉNU CYSTICKEJ FIBRÓZY, SPINÁLNEJ MUSKULÁRNEJ ATROFII, CONNEX 26 - VRODENÁ HLUCHOTA).

Všetky darkyne sú vysokoškolsky vzdelané, alebo vysokú školu študujú.

Darovanie vajíčok je v Českej republike zo zákona anonymné.

V liečbe darovanými zárodočnými bunkami sa používajú iba vajíčka od darkýň vyšetrených podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/23 / ES, a podľa zákona č. 296/2008 Zb. a Vyhlášky č. 422/2008.


INDIKÁCIE K LIEČBE S DAROVANÝMI VAJÍČKAMI

  • odstránenie vajíčok operatívne, nefunkčnosť po chemoterapii
  • činnosť vaječníkov už samovoľne skončila
  • neschopnosť vaječníkov tvoriť vajíčka, príp. vajíčka oplodnenia schopné
  • vajíčka ženy prenášajú vrodenú genetickú chybu