SPOJENÍM VAJÍČKA DARKYNE A DARCOVEJ SPERMIE VZNIKNÚ DAROVANÉ EMBRYÁ.

PRI VÝBERE OBOCH TÝCHTO DARCOV SA VŽDY SNAŽÍME MAXIMÁLNE PRIBLÍŽIŤ NIELEN VONKAJŠÍM ZNAKOM VÁS A VÁŠHO PARTNERA (VÝŠKA, FARBA OČÍ A VLASOV), ALE AJ VAŠIM POVAHOVÝM VLASTNOSTIAM A ZÁUJMOM, KTORÉ SÚ PRE VÁS DÔLEŽITÉ.


Len vďaka našej komplexnej darcovskej databáze môžeme pre vás vyhľadať najvhodnejšiu darkyňu a darcu na základe takmer 100% zhody. A to okamžite. U nás sa na darovaná embryá nečaká.

Darkyne vajíčok sú ženy vo veku 18 až 34. Darcovia spermií sú muži od 18 do 35 rokov.

Naše darkyne a darcov testujeme z psychologického, genetického, hormonálneho hľadiska, ale aj kvôli infekčným ochoreniam vrátane HIV.

ŽENY A MUŽI, KTORÍ BOLI ZARADENÍ DO DARCOVSKÉHO PROGRAMU, PREŠLI NÁROČNÝMI TESTAMI A VYŠETRENIAMI: PSYCHOLOGICKÝ POHOVOR, KLINICKÉ VYŠETRENIE, TESTY NA POHLAVNE PRENOSNÉ OCHORENIA (HIV, HBSAG, CMV, SYPHILIS, CHLAMÝDIE), HORMONÁLNY PROFIL, KRVNÚ SKUPINU A RH FAKTOR, GENETICKÉ VYŠETRENIE (KARYOTYP, PRÍTOMNOSŤ MUTÁCIÍ GÉNU CYSTICKEJ FIBRÓZY, SPINÁLNEJ MUSKULÁRNEJ ATROFII, CONNEXIN 26 - VRODENÁ HLUCHOTA). U DARKÝŇ SA VYKONÁVA AJ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETRENIE.

V liečbe darovanými embryami sa používajú iba vajíčka a spermie od darkýň / darcov vyšetrených podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/23 / ES, a podľa zákona č. 296/2008 Zb. a Vyhlášky č. 422/2008.


INDIKÁCIE NA LIEČBU S DAROVANÝMI EMBRYAMI

  • neschopnosť vaječníkov tvoriť vajíčka, príp. vajíčka oplodnenia schopné
  • vajíčka ženy prenášajú vrodenú genetickú chybu
  • kvalita spermií vykazuje vysoké procento abnormalit
  • neprítomnosť spermií v ejakuláte
  • spermie muža prenášajú vrodenú genetickú chybu
  • neúspešné cykly s vlastnými embryami