SPÔSOB PLATBY ZA LIEČBU

Základnú čiastku za terapeutický cyklus je nutné uhradiť prevodom na účet kliniky najneskôr ku dňu zahájenia stimulačného alebo transferového cyklu.

Záverečné vyúčtovanie terapeutického cyklu bude uskutočnené v deň embryotransferu na ekonomickom oddelení.

V deň osobnej návštevy kliniky je možné na ekonomickom oddelení uskutočniť platbu:

– v hotovosti
– platobnou kartou, akceptujeme tieto platobné karty: VISA, MasterCard, American Expres

Visa Mastercard American-Express